bilder

Bygg 115

Bygget ble oppført i 1926. I dag leier Forvaltningssentere hele bygningen.

bilder