bilder

Bygg 130

Syntesen oppført i 1926. Benyttes i dag til plastproduksjon av Norfolier.