bilder

Bygg 25

Bygningen ble oppført i 1908 og brukt som elektrisk verksted/enøksenter. På 70- og 80- tallet ble det brukt som snekkerverksted. I dag er det kontorer i 2. etasjen og renseriet Total Rens AS er i 1. etg.

bilder