bilder

Bygg 55

Bygningen er oppført i 1926 som Hydrogenfabrikken og ble ombygget i 1957 til laminatproduksjon. Telemark Trykk AS holder til i deler av 1. etasje samt kontorer i 2. etasje. Deres nabo er Branding Box AS. Lageret i bygget har en kjøreport og det er 5- 6 meter under taket.

I høybygget er det noe ledige lokaler på bakkeplan. Det er 2,8 til 3,0 meter under taket. Bygget har tidligere vært brukt som arkivlager av Norsk Hydro.

Oppover i høybygget er det kontorlokaler som huser bl.a. AktivPartner Dialog og Zalaris HR Services. Freshe lokaler i topp etasjen egner seg veldig god som Call senter.

bilder