bilder

Bygg 60

Bygningen ble oppført i 1906 og var Norsk Hydro sitt første produksjonslokale. Endret til hovedsted for laminatproduksjon fra 1957. I den senere tid har bygget blitt brukt til fjernarkiv for bl.a. Norsk Hydro, men er pr. i dag ledigstilt. Ledig areal er ca. 500 kvm med takhøyde på hhv. 5,2 meter og 8 meter. Kjøreporter og lasterampe med doble dører.

Bedrifts Historisk samling, eller bedre kjent som Hydro Museet, hadde tidligere lokaler i deler av 1. og 2. etasjen i bygg 60.

bilder