bilder

Bygg 70

Syretårn oppført i 1907. Bygningen er i dag leid ut til Thermokraft.

bilder