UNESCO

Hydroparken på UNESCOs verdensarvliste

Hydroparken ble sommeren 2015 oppført på Unesco verdensarvliste som en del av Rjukan - Notodden Industriarv.

Hydroparken ble etablert i 1905 av Norsk Hydro, eller som det het den gangen; Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab. Grunnleggerne bak Norsk Hydro var Sam Eyde, Kristian Birkeland og Marcus Wallenberg.

Selskapet var basert på Birkeland-Eyde-prosessen, et patent av Birkeland, hvor man ønsket å benytte en elektrisk lysbue for å fremstille nitrogenbasert kalksalpeter som ble brukt til gjødsel. Produktet fikk handelsnavnet Norgessalpeter. Til produksjonen trengte man elektrisk energi, som man skaffet ved å bygge ut Svelgfossen ved Notodden. Senere bygget man også ut Rjukanfossen og etablerte tettstedet Rjukan med fabrikk og bebyggelse.

Produksjonen av kalksaltpeter startet opp i 1905 i det vi i dag kaller Hydroparken.

UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv inneholder områder og objekter av uerstattelig kultur- eller naturverdi. Som eier av Hydroparken er stolte over å være en del av denne historien og verdensarven!

Interessert i mer informasjon?

http://whc.unesco.org/en/list/1486
http://www.industriarven.no
https://www.facebook.com/Industriarven